In 2016 werd ik bewust van mijn drang naar verbetering, verandering, vernieuwing. Ik had dat altijd al gedaan in mijn banen in loondienst, maar het was nooit een besef geweest. Dat kwam in 2016. In 2017 besloot ik om mijn eigen onderneming te starten, waar dat de kernactiviteit zou worden. Het brengen van verbetering. Vanuit de vakdisciplines die ik al jaren met zoveel plezier doe. Marketing, Communicatie, Dienstverlening, Digital. Want, o, wat leven we in een bijzondere tijd waar data en digital ons zoveel brengen.

De vorm waarin ik dat doe, kan verschillen. Je vindt daar meer over op deze site. Als interim-manager of consultant. Ik geloof dat verandering blijft als we dat samen doen, als we het samen bedenken, samen leven. Ik werk voor het prettige idee dat de verandering blijft, als ik weer weg ben.

Ik kan niet alles zelf, ik weet waar ik goed in ben en herken waar anderen goed in zijn. Daarom werk ik graag met een netwerk van professionals die ik inzet daar waar ze nodig zijn.